Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

pre registráciu, odber newslettrov a využívania cookies

v nákupnom portáli
www.dominashop.sk

platné od 12.2.2020 si môžete

zobraziť alebo stiahnuť

kliknutím na tento link

GDPR_Dominashop.sk

GDPR-logo