Vitajte v Domina Shop!

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa
keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch 
odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar,
ktorý bol dodaný ako posledný.

Kompletné informácie o možnostiach odstúpenia od zmluvy nájdete vo OP článok 6.
 
Vzorový formulár o odstúpení obdržíte po kontakte s Obsluhou zakaznika.